Waiting list

8 October 12:00Grillska Huset

En föreläsning som med stödjande patientfall behandlar ämnet tillväxt med fokus på yngre barn, 0-6 år. Vi tittar närmre på tillväxtkurvor – vad är normala avvikelser, när ska man agera och hur?  Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med barn på BVC, i primärvården eller på sjukhus.

Fredrik Cederblad är specialistläkare inom barnmedicin och barnallergier på Uppsala Barncentrum. I över tjugo år har Fredrik tagit sig an Uppsalas sjuka barn och oroliga föräldrar, analyserat tillväxtkurvor och gjort bedömningar av vad som är normala avvikelser och vad som bör utredas vidare.

Övrigt

Överenskommelse om samverkansregler:

Den medarbetare som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.Waiting list

Organized by

Susanna Cramér
Susanna.cramer@se.nestle.com

Produktspecialist Leg. dietist

Pernilla Sinander Österberg
pernilla.osterberg@se.nestle.com

Produktspecialist Leg. dietist

Camilla Heindow
camilla.heindow@se.nestle.com

Produktspecialist Leg. dietist